Fizikālās
Enerģētikas
Institūts

Gudrais daudz zin, bet viedais arī saprot ko zin
un prot īstajā brīdī zināšanas izmantot.
vairāk par institūtu

Enerģētika
un
Ekoloģija

Enerģētikas un vides tehnoloģiskie un ekonomiskie pētijumi.

Infrastruktūra
un
Attīstība

Energosistēmu infrastruktūras izpēte un attīstības plānošana.

Tehnoloģijas
un
Materiāli

Jaunu materiālu un enerģētisko tehnoloģiju izpēte

Energoresursu
izmantošanas Efektivitāte

Energoresursu racionālas un efektīvas izmantošanas tehnoloģiju izpēte.

Sveicināti FEI


FEI pētniecības virzieni integrē visus energosistēmas posmus – no enerģijas resursiem, enerģijas ražošanas un elektroenerģijas pārvades līdz enerģijas patērētājiem . FEI pēta energosistēmu kopumā, ņemot vērā tehnoloģijas un resursus, kas saistīti ar enerģijas ražošanu un patēriņu

PRIORITĀTES


STARPTAUTISKA ATPAZĪSTAMĪBA
STARPTAUTISKA SADARBĪBA
FRAGMENTĀCIJAS NOVĒRŠANA
CILVĒKRESURSU PIESAISTE

Uz tikšanos....