An ICT platform for sustainable energy ecosystem in smart Cities

Project An ICTOn 1 February, 2017 the Institute of Physical Energetics (IPE) started a new project "An ICT platform for Sustainable Energy ecosystem in Smart Cities" (ITCity). The project is financed through the ERA-NET-Lac Latin America, Caribbean and European Union programs. The project provides cooperation between the European (Latvia and Romania) and Latin America (Brazil, Chile and Barbados) countries, the development of research and innovative solutions towards a smart, sustainable and energy efficient urban environment in order to promote social, economic and environmentally friendly energy solutions. IPE is the project leader.

2017. gada 1. februārī Fizikālās enerģētikas institūts uzsāka jauno projektu “An ICT platform for sustainable energy ecosystem in smart Cities” (ITCity), kas tiek finansēts no ERA-NET-Lac Latin America, Caribbean and European Union programmas. Projekts paredz sadarbību starp Eiropas (Latvija, Rumānija) un Latīņamerikas (Brazīlija, Čīli, Barbadosa) valstīm, attīstot pētniecību un inovatīvus risinājumus ceļā uz viedo, stabilo un energoefektīvo pilsētas vidi, lai veicinātu sociālus, ekonomiskus un videi draudzīgus stabilus energorisinājumus. FEI ir projekta līderis.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com