Par mums

Fizikālās enerģētikas institūts valsts zinātniskais institūts dibināts 1946.gadā, kas veic fundamentālus un lietišķus pētījumus, sniedz ieguldījumu Latvijas enerģētikas politikas izstrādē, īstenošanā un tādu mērķu sasniegšanai kā energoapgādes drošuma paaugstināšana un ilgtspējīga enerģētika.

FEI misija un vīzija

Sekmēt inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu izstrādāšanu un ieviešanu Latvijas enerģētikā, lai nodrošinātu straujāku virzību uz ilgtspējīgas enerģijas apgādes sistēmas izveidošanu, kas sekmē valsts ekonomisko attīstību, dzīves kvalitātes nodrošināšanu un valsts drošību

Stiprināt pētnieciskās institūcijas kompetenci un spēju sadarboties starptautiski konkurētspējīgā pētniecības telpā.

Struktūra

FEI struktūra

Go to top