Vadītāja Dr. Sc.ing. Anna Mutule

Sekcija apvieno Viedo tīklu pētniecības centru un spēka elektronikas darba grupu.

Viedo tīklu pētniecības centra zinātnieki nodarbojas ar viedo tehnoloģiju izpēti, iekārtu izveidi un testēšanu, energosistēmu vadības un modelēšanas jomā. Visas izstrādnes iespējams izmantot Latvijas energosistēmā.

Viedo tīklu pētniecības centra pētniecības virzieni:

  • elektriskie tīkli;
  • pieprasījuma vadība;
  • elektroenerģijas tirgus;
  • energosistēmu attīstības scenāriji.

2015. g. jaunā plānošanas periodā uzsākts projekts: Elektroenerģijas monitoringa un viedās vadības izveide. Projektā vadītāja vadošā pētniece. A. Mutule. Projekta ietvaros tika izveidota viedo tīklu laboratorija, izstrādes prototips elektroenerģijas patēriņa vadībai un monitoringam.

Spēka ektronikas darba grupas galvenā darbības joma ir speciālu energoelektronisko pārveidotāju un sistēmu izstrāde un to pielāgošana klienta vajadzībām.

Energoelektronisko pārveidotāju topoloģijas, to vadība, pusvadītāju elementi:

  • elektrotransporta energoefektivitāte;
  • enerģijas uzkrājēji.
Go to top