ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. „Zinātnes pētniecības attīstība” aktivitātes 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekts „Inovatīvas bioetanola dehidratēšanas tehnoloģijas un tā parametru noteikšanas mēriekārtu izstrāde”

Projektu „Inovatīvas bioetanola dehidratēšanas tehnoloģijas un tā parametru noteikšanas mēriekārtu izstrāde” Vienošanās Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/003 īsteno Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts" ar sadarbības partneri - Fizikālās enerģētikas institūts.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 1.decembra līdz 2013.gada 31.maijam.

Projekta kopējais finansējums ir 407 608.17 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 376 670.00 EUR .

Šis projekts koncentrējas uz ar bioetanola ieguvi saistītiem pētījumu virzieniem: bioetanola iegūšanas metodes optimizēšana kā izejmateriālu izmantojot uz topinambūriem bāzētu substrātu un etanola producentus Saccharomyces cerevisiae un Zymomonas mobilis; jaunas celulozi saturoša substrāta jaunas priekšapstrādes metodes, kas balstīta uz substrāta daļiņu plūsmu augstas energijas sadursmēm. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu, energotaupošu bioetanola dehidratēšanas tehnoloģiju un tās kvalitātes pārbaudes mēriekārtas. Pētījumu rezultātā tiks iegūta zinātniski pamatota jauna tehnoloģija bioetanola dehidratācijai, kas ļautu ietaupīt līdz 70% enerģijas koncentrēta bioetanola ražošanai. Bioetanola kvalitātes noteikšanai mēriekārtu izpēte un analīze tiks izstrādātas jauna tipa mēriekārtās. Projekta ietvaros tiks izstrādāta eksperimentālā iekārta kongruentās bioetanola dehidratēšanas tehnoloģijas tehniskajai priekšizpētei un tehnoloģiskās līnijas modeļa prototips, Eiropas patents dehidratēšanas tehnoloģijai un jaunas mēriekārtas kvalitātes.

Intelektuālais īpašums (Eiropas patenta pieteikums, eksperimentos iegūtā informācija u.c.), kā arī bioetanola dehidrēšanas stends un eksperimentālā iekārta paliek LLU LTZI īpašumā, savukārt sadarbības partnera projekta īstenošanas gaitā iegūtais intelektuālais īpašums ir FEI īpašumā.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top