ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. „Zinātnes pētniecības attīstība” aktivitātes 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekts „Kompleksās tehnoloģijas un mobilās iekārtas izstrāde un pētījums gāzveida biodegvielas kompresēšanai, uzkrāšanai un izlaišanai”
Projektu „Kompleksās tehnoloģijas un mobilās iekārtas izstrāde un pētījums gāzveida biodegvielas kompresēšanai, uzkrāšanai un izlaišanai” Vienošanās Nr. 2010/0279/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/163 īsteno Fizikālās enerģētikas institūts ar sadarbības partneriem - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Zaļais ritenis.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 1.decembra līdz 2013.gada 31.maijam.

Projekta kopējais finansējums ir 271 437,72 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 185 717,68 EUR un valsts budžeta finansējums 85 720,04 EUR.

Projekta vispārīgais mērķis ir gāzveida degvielas ražošanas universāli komplekso tehnoloģiju izpēte un izstrāde biogāzes īpatsvara palielināšanai kopējā enerģijas patēriņā, lai samazinātu kopējo gaisa piesārņojumu valstī.

Projekta specifiskais mērķis ir jauna tehnoloģisko procesu gāzveida biodegvielas kompresēšanas, uzkrāšanas un padeves mobilā kompleksa izpēta un izstrāde, kas būtiski palielinās biogāzes pieprasījumu un ekonomisko efektivitāti, sekmējot un veicinot projekta mērķa grupu virzību uz ilgtspējīgu ekonomikas un sabiedrības attīstību, kā arī, izmantojot videi draudzīgu enerģiju.

Projektā plānotie pasākumi:

  1. Tehnoloģisko sistēmu izstrāde un izpēte gāzveida biodegvielas kompresēšanai, uzkrāšanai un padevei laboratorijas modeļos;
  2. Sistēmu kompleksa apvienotā modeļa izstrāde un izpēte, īstenojot gāzveida biodegvielas kompresēšanu, uzkrāšanu un padevi;
  3.  Rūpniecisko iekārtu prototipu izstrāde un izpēte, izveidojot tehnoloģisko procesu kompleksu (gāzveida biodegvielas kompresēšanu, uzkrāšanu un padevi);
  4. Mobilā kompleksa prototipa izstrāde un izveidošana autotransporta uzpildei ar biogāzi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

a. izstrādāta un izpētīta tehnoloģijas sistēma gāzveida biodegvielas kompresēšanai, uzkrāšanai un padevei laboratorijas modeļos un izstrādāts un izpētīts apvienotā modeļa sistēmu komplekss, īstenojot gāzveida biodegvielas kompresēšanu, uzkrāšanu un padevi;
b. Izstrādāts mobilais kompleksa rūpnieciskais prototips, izveidojot tehnoloģisko procesu kompleksu (gāzveida biodegvielas kompresēšanu, uzkrāšanu un padevi) autotransporta uzpildei ar biogāzi, 1 tehnoloģijas prototips;
c. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana četrās starptautiski atzītu žurnālu publikācijās;
d. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesības tiks pieteiktas 2 patentos.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu: www.fei-web.lv 

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top