Aktivitātes

01.10.2019 - 31.12.2019

01.10.2019 - 31.12.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2019 - 31.12.2019. - lejuplādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 12. decembrī.
01.07.2019 - 30.09.2019

01.07.2019 - 30.09.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019. - 30.09.2019. - lejuplādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 30. septembrī.
01.04.2019 - 30.06.2019

01.04.2019 - 30.06.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2019. - 30.06.2019. - lejuplādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 28. jūnijā.
01.01.2019 - 31.03.2019

01.01.2019 - 31.03.2019

Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2019. - 31.03.2019. - lejupielādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 29. martā....
01.10.2018.-31.12.2018.

01.10.2018.-31.12.2018.

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2018.-31.12.2018. - lejupielādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018. gada 28. decembrī....
01.07.2018 - 30.09.2018

01.07.2018 - 30.09.2018

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2018 - 30.09.2018 - lejupielādēt *.pdf failu. Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018.gada 28. septembrī.   EPE’18 ECCE EUROPE konference 17.09.-21.09.2018. VZI APP Fizikālās enerģētikas...
01.04.2018 - 30.06.2018

01.04.2018 - 30.06.2018

Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2018 - 30.06.2018 Lejupielādēt *.pdf failu Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018.gada 29. jūnijā.
01.01.2018 - 31.03.2018

01.01.2018 - 31.03.2018

Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2018 - 31.03.2018 Lejupielādēt *.pdf failu Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2018.gada 03. aprīlī.
01.10.2017 - 31.12.2017

01.10.2017 - 31.12.2017

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2017 - 31.12.2017 Lejupielādēt *.pdf failu Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2017.gada 29.decembrī.
01.07.2017 - 30.09.2017

01.07.2017 - 30.09.2017

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2017 - 30.09.2017 Lejupielādēt *.pdf failu

Projekti

jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes Enerģijas sistēmu un vides institūta organizētajā starptautiskajā Vides un klimata konferencē „CONECT 2020”, kas notika tiešsaistes režīmā Latvijā, Rīgā no 2020.gada 13. līdz 15.maijam. Konferencē piedalījās 140 dalībnieki no 20 valstīm. Veikta postera prezentācija par tēmu ”Characterization of RDF production from MSW: the case studies in Baltic states” (saite: https://issuu.com/alise.ozarska/docs/conect_posters_saturs_kopejais-merged), kā arī komunikācija ar dažādu pasaules valstu pētniekiem un ekspertiem. Trešajā konferences dienā notika tiešsaistes diskusija par nākotnes attīstību COVID-19 ietekmē un sniegta prezentācija par COVID-19 attīstības scenārijiem. 

maijs20
 1.att. Starptautiskās Vides un klimata konferences „CONECT 2020” otrās tiešsaistes dienas dalībnieki. (foto no: https://conect.rtu.lv/previous-conferences/).

jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās izdevniecības “Dienas Bizness” sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA „Clean R" un SIA „Eco Baltia” organizētajā tiešsaistes konferencē "Atkritumu apsaimniekošana 2020", kas norisinājās 29.aprīlī no 10:00-13:30 un piedalījās VIAA organizētajā tiešsaistes vebinārā “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC” un tiešsaistes vebinārā “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības atvērtās zinātnes kontekstā”, kas norisinājās 2020.gada 16.aprīlī.

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2019 - 31.12.2019.lejuplādēt *.pdf failu.

Pārskats sagatavots un ievietots mājas lapā 2019. gada 12. decembrī.

solara logo

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Solāra triģenerācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/419Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekts “Solāra triģenerācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/419

Pētniecības projekta pēcdoktorants Dr.sc.ing. Andrejs Snegirjovs. 

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2020. gada 1.janvara līdz 2022. gada 31.decembri.

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt jaunā zinātnieka prasmes, palielināt augsti kvalificēto zinātnieku skaitu institūcijā, saglabāt un attīstīt esošo zinātnisko bāzi. Projekta zinātniskais mērķis ir sinerģijas iegūšana apvienojot siltuma, aukstuma un elektroenerģijas ģenerēšanu vienotā sistēmā, kas izmanto solāras enerģijas tehnoloģiju kombinācijā ar siltumsūkni. 

Projekts mērķa sasniegšanai tika izvirzītas sekojošās aktivitātes: Informācijas vākšana; Solāras triģenerācijas sistēmas optimizācija; Dzīves cikla vides un izmaksu analīze; Prototipa izgatavošana un eksperimentālie pētījumi; Rezultātu analīze.

1. aktivitāte

Informācijas vākšana.

Aktivitātes pamatuzdevums ir iedziļināties tematikā, tai skaitā jaunākās informācijas vākšana un validēšana. Dotajā periodā tika analizēta tehniskā un patentu datu bāzes, kā arī zinātniskā literatūra no pieejamajām zinātniskajām datubāzēm un no Institūtā pieejamā literatūras krājuma. Saskaņā ar iegūto informāciju, tika sagatavots eksistējošās problēmas apraksts.

Tīklošanas pasākumi

2020. gada 12. martā, Modernizētajā siltumapgādes uzņēmumā “Salaspils siltums”  notika pieredzes apmaiņa un sistēmas izpēte darbā režīmā. Siltumenerģijas ražība notiek kombinējot saules kolektoru un granulu katla darbību, trūkstošā siltumenerģija tiek saražota un dozēti padota izmantojot gāzes katlu. Dūmgāzes tiek attīrītas izmantojot multiciklonu un kondensējot dūmgāzēs esošo ūdens tvaiku ar dūmgāzes kondensatoru, tiek iegūta papildus siltumenerģija. Daļa no elektropatēriņa tiek nodrošināta ar saules fotoelektriskajiem moduļiem, kuru jaudu plānots palielināt. Tika konstatēts, ka siltuma elementu integrācija ir sarežģītākais posms sistēmas izbūvē, jo siltuma ģenerācijas regulēšana notiek izmantojot vairākus simtus devēju. Integrācija pieprasa augstas kvalifikācijas komandas darbību ar padziļinātām zināšanām katrā sistēmas sadaļā un specializējošām integrācijas iemaņām.

solara1
1.attēls. Lielizmēra saules siltumenerģijas stacija. (foto: A.Snegirjovs), 

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 31.03.2020.

2. aktivitāte

Solāras triģenerācijas sistēmas optimizācija.

Sistēmas optimālā konstrukcija ir atkarīga no vairākiem faktoriem, kas raksturo termisko un elektrisko darbību, iekšējas pretestības un enerģijas pārnesas un pārveides zudumi. Ņemot vērā šos faktorus, var noformulēt sekojošos optimizācijas kritērijus: siltuma rādītāji, elektriskie rādītāji, masas un gabarītu rādītāji, ražošanas un remonta izmaksas. Solāras triģenerācijas konstrukcijas optimizācija iekļauj: pamat iekārtu tipu un izmēru izvēle; drošības elementi; sistēmas darbības palīg elementi; vadības algoritms un darbības procesa kontroliera izvēle; sistēmas komponentu izvēle no tirgū pieejamiem un tehniska uzdevumā sastādīšana unikālo komponentu izstrādei nepieciešamības gadījumā. Aktivitātes ietvarā tika izstrādāti tipiskie scenāriji mazstāvu ēku patēriņiem. Meteodati tika atlasīti no Meteonorm datu bāzes.

Tīklošanas pasākumi tika pārnesti uz vēlāku laiku.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 30.06.2020.

 

Post doktorants uzsaka stažēšanos Baltkrievijas nacionālas akadēmijas enerģētikas institūtā. Ievērojot aizsardzības pasākumus, uzsākta aktīva pieredzes apmaiņa. Enerģētikas institūts organizēja pieredzes apmaiņas pasākumus un izglītojošus pasākumus:Post doktorants uzsaka stažēšanos Baltkrievijas nacionālas akadēmijas enerģētikas institūtā. Ievērojot aizsardzības pasākumus, uzsākta aktīva pieredzes apmaiņa. Enerģētikas institūts organizēja pieredzes apmaiņas pasākumus un izglītojošus pasākumus:

1) Seminārs Baltkrievijas Valsts agrārā tehniskā universitātē 14. septembrī 

2) Seminārs Baltkrievijas nacionālas akadēmijas enerģētikas institūtā 22. septembrī 

solar1

2.attēls. A. Snegirjovs prezentē “Solaras triģenerāvijas” PostDoc projektu. (foto: A.Snegirjovs)


3) “Belagro 2020” izstāde 29.septembrī 

solar2

3.attēls. Baltkrievijas ražotnes izstāde. (foto: A.Snegirjovs)


Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 30.09.2020.

jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās Starptautiskās cieto sadzīves atkritumu asociācijas (ISWA) sadarbībā ar ATEGRUS organizētajā 29. ISWA pasaules kongresā 2019, kas norisinājās no 7.-11.oktobrim Spānijā, Bilbao. Konferencē piedalījās vairāk nekā 1200 dalībnieki no 70 pasaules valstīm, un sesijās prezentēja 270 starptautiskie eksperti, kā arī bija 32 postera prezentācijas. Konferences tēmas bija: ilgtspējīgas pilsētas; tehnoloģijas atkritumu apsaimniekošanā; digitālās inovācijas; klimata izmaiņas; inovācijas; jūras piesārņojums. 

Subcategories

 

Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem

 

2015 02 17 PR ESfondi 3

 

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta numurs

1.1.1.1/16/A/144

Projekta zinātniskais vadītājs

Juris Vanags

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Projekta mērķis

Projekta mērķis  ir izpētīt magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas radīta lauka ietekmi uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi, uz šis informācijas bāzēs noteikt magnētisko piedziņu pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Projekta specifiskais mērķis ir pētījumu rezultātā noteikt magnētisko piedziņu pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem.

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks pētīta magnētiskās piedziņas ierosinātas maisīšanas ietekme uz dažādiem biotehnoloģiskajiem procesiem, kā piemērus apskatot rauga, baktēriju un mikroaļģu kultivēšanas procesus, tādā veidā ietverot pietiekami plašu potenciālo mikroorganismu kultūru pielietojuma klāstu. Dotajos procesos tiks pētīti mikroorganismu augšanas fizioloģiskie radītāji pie dažādas intensitātes un konfigurācijas magnētiskajiem laukiem, kas raksturīgi magnētiskajām piedziņām. Tiks pētīta ari maisīšanas izraisīto cirpes spriegumu, kā ari citu maisīšanas sekundāro efektu ietekme uz dažādu mikroorganismu fizioloģiskajiem radītajiem. Balstoties uz pētījumu rezultātiem, tiks noteiktas magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, intelektuālā īpašuma licences līgums.

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 644 408.13, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 547 746.91 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

01.01.2017. - Uzsākta projekta īstenošana.

Sadarbības partneri

Vadošais partneris: Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Sadarbības partneri: Fizikālās enerģētikas institūts, Elekrofizikālo procesu modelēšanas laboratorija,

   Rīgas Tehniskā UniversitāteMateriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāteVispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top