Aktualitātes

LVAFFizikālās enerģētikas institūts 2022.gada 1.oktobrī ir uzsācis Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītu projektu “Nepieciešamo datu un emisiju aprēķināšanas metodes pilnveidošana  stacionārām sadedzināšanas iekārtām”. Projekta izpildes pabeigšana ir plānota 2023.gada 15.jūlijā.

Gaisu piesārņojošo emisiju rīcības plāns 2020.-2030.gadam kā vienu rīcības virzieniem nosaka Nacionālās emisiju inventarizācijas sistēmas pilnveidošanu. Šis rīcības virziens tieši paredz pilnveidot emisiju aprēķināšanas metodes, pārejot uz augstākas detalizācijas aprēķiniem.

Kvalitatīvu datu aktualitāti kā vienu no politikas (apakš)mērķiem) gaisa politikas sektorā nosaka arī “Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam), paredzot īstenot rīcības gaisa piesārņojuma samazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai, kas balstītas uz kvalitatīviem datiem, padziļinātām zināšanām un sabiedrības atbalstu šīm rīcībām.

Atbalstītais projekts mērķēts uz izvirzīto politikas apakšmērķu sasniegšanu. Projekts ir vērsts uz gaisa piesārņojošo vielu emisiju aprēķināšanas metodes nacionālās inventarizācijas sistēmā uzlabošanu un Latvijas gaisa piesārņojuma samazināšanas  Rīcības Plāna 2020.-2030.gadam ieplānoto rīcību ietekmes novērtēšanas pilnveidošanu.

Starptautiskā LEADER projekta “OFF GRID: Atjaunojamā enerģija DARI PATS” ietvaros, ir iespēja pieteikties darbnīcām tuvāk savai dzīvesvietai. Darbnīcas norisināsies 2019. gada vasarā un ir bez maksas.Darbnīcas par Saules kolektoriem vadīs Fizikālās enerģētikas institūta eksperts Dr.sc.ing. Andrejs Snegirjovs. Par saules paneļiem darbnīcas vadīs Tallinas Tehnoloģiju universitātes eksperts PhD Indreks Roasto. Darbnīcas par pedāļenerģiju vadīs Ērmriteņu eksperts Gatis Kreicbergs un Ilgtspējības pētnieks un aktīvists Elgars Felcis. Izvēlies sev ērtāko darbnīcu norises vietu un reģistrējies darbnīcai, aizpildot pieteikšanās anketu: ŠEIT .

"Ēnu dienas" FEI

Fizikālās enerģētikas institūts sadarbībā ar  Junior Achievement Latvija, 14. februāri deva iespēju izjusties pētnieka lomā sešiem Latvijas skolēniem, ar  mērķi veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru un izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju enerģētikas jomā.

IMG 20180214 WA0007

Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izpētes poligons. Pētnieka Andreja Sņegirjova pavadībā.

20180214 111109

Ar Energoresursu racionālās un efektīvās izmantošanas tehnoloģiju izpētes laboratorijas pētnieci Daci Āriņu.

Ēnu dienās FEI pētniece D.Āriņa iepazīstina skolniekus ar pētnieka darbu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanā un ar Perspektīvo materiālu un tehnoloģiju laboratoriju.

enu diena

Fizikālās enerģētikas institūts paraksta sadarbības memorandu ar Viedās pilsētas klasteri

1feilogo slogan

Globālā urbanizācija pieprasa arvien jaunas metodes pilsētvides plānošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanu infrastruktūras uzlabošanai. Efektīvi un inovatīvi risinājumi būs galvenais priekšnosacījums, lai palielinātu pilsētu konkurētspēju globālajā ekonomikā. Viedās pilsētas koncepts un risinājumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu šajā kontekstā.

Lai nodrošinātu inovatīvu pilsētvides risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, veicinot iedzīvotāju dzīves vides nepārtrauktu uzlabošanu un vietējo uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu, Fizikālās enerģētikas institūts un Viedās pilsētas klasteris 2018.gada 31.janvārī parakstīja sadarbības memorandu viedās pilsētas risinājumu ieviešanas veicināšanai Latvijā.

Sadarbības mērķis ir veicināt jaunu un inovatīvu viedās pilsētas risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, nodrošinot veiksmīgo piemēru tālāku pārnesi uz citām Latvijas pilsētām, kā arī tos popularizēt starptautiskā mērogā un stiprinot tālāku eksportēšanu.

3

1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

Fizikālās enerģētikas institūts 2018.gada 1.janvārī uzsāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" pētniecības projektu “Augsti enerģētiskā elektriskā dzinēja izstrādāšana, neizmantojot retzemju metālus"   Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/A/173.

Pētniecības projekta pēcdoktorants Dr.sc.ing. Svetlana Orlova.
Pētniecības projekta zinātniskais konsultants Dr.habil. sc. ing. V.Pugačevs.

Eiropas tehnoloģiju un inovāciju platformas viedo elektrisko tīklu jomā - ETIP SNET – Ziemeļu reģiona seminārs

          couv etip snet                                                                                                             FEI logo           

2017.gada 7.-8. decembrī Fizikālās Enerģētikas Institūts (FEI) organizēja Rīgā pirmo Eiropas tehnoloģiju un inovāciju platformas viedo elektrisko tīklu jomā - ETIP SNET – Ziemeļu reģiona semināru, kura piedalījās vadošie enerģētikas nozares eksperti no Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas un citām valstīm.

2016.gadā oficiāli uzsāka savu darbību Eiropas Komisijas Eiropas tehnoloģiju un inovāciju platforma (ETIP SNET). Pētniecības, attīstības un inovācijas pasākumu vadīšanas misijas ietvaros, lai atbalstītu Eiropas enerģijas pārmaiņas, ETIP SNET katru gadu organizēs četrus reģionālus seminārus, kas aptvers visu Eiropas Savienību.

IMG 20171208 WA0001

Reģionālie semināri ir paredzēti:

- nacionālo un reģionālo pētniecības un inovāciju projektu apspriešanai, risinot enerģētikas sistēmu integrācijas jautājumus saskaņā ar ETIP SNET darba grupu tematiskajām prioritātēm;

- neatrisināto pētniecības un inovācijas tēmu iezīmēšanai un RD&I aktivitāšu īstenošanai valstu un reģionu līmenī Eiropā uzraudzīšanai;

- nacionālo un Eiropas viedokļu konsekvences nodrošināšanai;

- zināšanas apmaiņas starp ieinteresētajām personām un starp dalībvalstīm un asociētajām valstīm veicināšanai, lai sekmētu R&D un projektu efektīvu īstenošanu visā Eiropā.

   IMG 20171208 WA0002

Semināra Rīgā spīkeri iepazīstināja dalībniekus par aktivitātēm, saistītām ar viediem tīkliem, tai skaitā par novadītajiem projektiem Ziemeļu reģionā enerģijas tehnoloģiju un inovāciju jomā. Katrās tematiskās sekcijas beigās sekoja apaļa galda diskusija par valstu atzinumiem, pētījumu un izstrādes tematu prioritāšu noteikšanu, paraugprakses konsolidāciju un perspektīvām.

2017 12 08 PHOTO 00000342
IMG 20171208 WA0003

Vairāk informācijas: https://www.etip-snet.eu/

Aicinām apmeklēt semināru par Magnētisko lauku skaitliskās modelēšanas un optimizācijas iespējām, izmantojot Infolytica programmatūru.

2015 02 17 PR ESfondi 3

Aicinām apmeklēt semināru par Magnētisko lauku skaitliskās modelēšanas un optimizācijas iespējām, izmantojot Infolytica programmatūru. Seminārā Jums būs iespēja iepazīties ar Infolytica produktu klāstu un uzzināt par ERAF projekta ”Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, projekta numurs 1.1.1.1/16/A/144 īstenošanas gaitu.

Semināra norises laiks: 02.11.2017, no plkst. 9.00 līdz 11.30.

Semināra norises vieta: RTU, EEF, Āzenes iela 12/1, 212.telpa

Semināra darba kartība šeit.

Ja kādi jautājumi, lūdzu zvaniet vai rakstiet.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

+371 26735027

        images                                                      

 

 FEI direktore paraksta līgumus jauno zinātnieku atbalstam pēcdoktorantūras periodā

Fizikālās enerģētikas institūta direktore 2017.gad 3.oktobrī  Valsts izglītības attīstības aģentūrā parakstīja līgumus jauno zinātnieku atbalstam Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētajos  „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektos.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu pirmajā atlases kārtā  FEI iesniedza 3 pētniecības pieteikumus. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu ieguvuši visi 3 jaunie zinātnieki.

Sveicam jaunos zinātniekus Dr.sc.ing. Daci Āriņu, Dr.sc.ing. Artjomu Obuševu un Dr.sc.ing. Svetlanu Orlovu.

 

 

Sveicam mūsu kolēģi Dr.sc.ing. Ansi Kalnaču ar doktora grāda iegūšanu!

2017. gada 11.oktobrī  RTU notika promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēja ANSIS KALNAČS par tēmu "Straumju hidrokinētisko iekārtu enerģētiskā potenciāla novērtēšana un efektivitātes uzlabošana". Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē www.rtu.lv.

 

1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

Fizikālās enerģētikas institīts 2017.gada 4.septembrī uzsāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" pētniecības projektu "Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai"   Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/A/221 .

Pētniecības projekta pēcdoktorants Dr.sc.in.Dace Āriņa
Pētniecības projekta zinātniskais konsultants Dr.phys. Jānis Kalnačs

1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Fizikālās enerģētikas institīts 2017.gada 1.janvārī sāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekts "Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģisajiem procesiem" Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/144.

Projekta zinātniskais vadītājs Juris Vanags.

Adrese

01.12.2016

Informējam, ka  FEI ir mainīta adrese no Aizkraukles ielas 21, k-1, Rīga, LV-1006 uz Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006

LĒMUMS PAR PĒCDOKTORANTU PRIEKŠATLASI

21.11.2016.

ieguldijums tava nakotne

Fizikālās enerģētikas institūta izsludinātajā pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasē, vērtēšanas komisija 2016.gada 7.novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu

FEI izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi

27.09.2016

Fizikālās enerģētikas institūts izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top