jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās SIA “Liepājas RAS” un biedrības “Dzīvo Zaļāk!” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju organizētajā seminārā “Atkritumu apsaimniekošanas sasniegumi un izaicinājumi” no 2018. gada 6. – 7. decembrim. Uzņēmums semināru organizēja jau 13.reizi. Semināra mērķis bija diskutēt par aktuāliem jautājumiem, kas nodarbina nozari, pašvaldības un valsts struktūras, proti, izskaņai tuvojas pašreiz spēkā esošais “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020. gadam”, un šobrīd ir vispiemērotākais brīdis izdarīt secinājumus par paveikto un identificēt nacionāli visatbilstošākos un būtiskākos izaicinājumus “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam”, kura īstenošana uzsāksies jau 2021. gadā. LR VARAM pārstāve R.Vesere aicināja uz sadarbību normatīvo aktu izstrādē un savstarpēju komunikāciju atbilstošu rīcību definēšanā. Atkritumu apsaimniekošanas un komunālo tehniku demonstrēja tehnikas ražotāju pārstāvji SIA “Alwark”, SIA “Unimotors” un “TANA”. Semināra 2.dienā prezentēta tēma “Plastmasas atkritumu sastāvs sadzīves atkritumos, to pārstrādes iespējas un nosacījumi”, kas ietver arī pētniecības pieteikuma “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” rezultātus. 2.semināra dienā notika divas paneļdiskusijas – “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021-2028 izstrādi un tur iekļaujamiem aktuāliem jautājumiem” un „Par vienotu atkritumu dalītās vākšanas sistēmu”. Semināra prezentācijas dotas SIA „Liepājas RAS” mājaslapā, kā arī tur var lasīt par semināra gaitu un secinājumiem (saite: http://www.liepajasras.lv/lv/uznemums/zinu-arhivs/seminara-atkritumu-apsaimniekosanas-sasniegumi-un-izaicinajumi-kopsavilkums/).

1att

2att

1.un 2.attēls. Dalība seminārā “Atkritumu apsaimniekošanas sasniegumi un izaicinājumi” (foto: SIA „Liepājas RAS”)

Aktivitātes

Septembris, 2020

Septembris, 2020

Pētnieces Dr.sc.ing. Daces Āriņas ziņojuma kopsavilkums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo...
Augusts, 2020

Augusts, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2020

Maijs, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Aprīlis, 2020

Aprīlis, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Oktobris, 2019

Oktobris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Septembris, 2019

Septembris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Junijs, 2019

Junijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
decembris, 2018

decembris, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top