jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā kopā ar pētniecības pieteikuma zinātnisko konsultanti Dr.phys.Rūtu Benderi piedalījās „Dienas Bizness” un tā sadarbības partneru – SIA „Clean R” un „Eco Baltija grupa” organizētajā konferencē “Atkritumu apsaimniekošana 2019”, kas notika H2O6 telpās Rīgā, Latvijā, 2019.gada 22. maijā.

Pasākumu vadīja Ansis Bogustovs. Konferencē ar ziņojumiem par atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstību piedalījās:

  • Rudīte Vesere no VARAM ziņoja par atkritumu apsaimniekošanas nozares lielākiem izaicinājumiem pēc 2020. gada un par plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanas mērķi;
  • A.Treijs no Valsts Vides dienesta stāstīja par pārstrādei ievestu plastmasas atkritumu kontroli;
  • Sanita Lazdāne no SIA „Clean R” informēja par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu;
  • Pārstāve no „Gateway&Partners” informēja par pētījuma “Industrijas ietekmes pētījums depozīta sistēmas ieviešanas gadījumā Latvijā” rezultātiem, kas veikts sadarbībā ar Dr.sc.ing. Elīnu Dāci Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pasūtījumā;
  • Dr.sc.ing.Sandra Muižniece Brasava no Latvijas Lauksaimniecības universitātes atspoguļoja pārtikas iepakojuma samazināšanu kā izaicinājumu;
  • Kaspars Zakulis no AS „Latvijas Zaļais punkts” norādīja par virzieniem ceļā uz inovatīvu iepakojumu apsaimniekošanu un pārstrādi;
  • Rūta Bendere no biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” sniedza ieskatu apkopojumā par plastmasas atkritumu apjomiem Latvijā;
  • Kristjans Marks no Tallinas Atkritumu centra informēja par plastmasas atkritumu aizliegumiem publiskos pasākumos Tallinā. 

Konferences ietvaros notika publiskā diskusija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas un tekstila atkritumu apsaimniekošanas problēmām un izaicinājumiem.Sasniegtais mērķis – veikta komunikācija ar Latvijas ekspertiem un komersantiem par problēmām atkritumu apsaimniekošanas nozarē, gūta informācija par jaunāko likumdošanā, par jauno atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī bioloģisko atkritumu, plastmasas un tekstila atkritumu apsaimniekošanas problēmām un izaicinājumiem. 

maijs 01
1.attēls. D.Āriņa (otrajā rindā, ceturtā no kreisās puses) un citi konferences “Atkritumu apsaimniekošana” dalībnieki (Foto no „Dienas Bizness”).

maijs 02
 2.attēls. R.Bendere pēc uzstāšanās par tēmu „Plastmasas pārstrādes apjomi Latvijā” ar A.Bogustovu (Foto no „Dienas Bizness”).

Aktivitātes

Septembris, 2020

Septembris, 2020

Pētnieces Dr.sc.ing. Daces Āriņas ziņojuma kopsavilkums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo...
Augusts, 2020

Augusts, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2020

Maijs, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Aprīlis, 2020

Aprīlis, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Oktobris, 2019

Oktobris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Septembris, 2019

Septembris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Junijs, 2019

Junijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
decembris, 2018

decembris, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top