jauktu

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas laikā piedalījās SIA “Liepājas RAS” un biedrības “Dzīvo Zaļāk!” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju organizētajā seminārā “Atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā 2020+” no 2019. gada 19. – 20. septembrim. Uzņēmums semināru organizēja jau 14.reizi. Semināra mērķis bija diskutēt par aktuāliem jautājumiem, kas nodarbina nozares pārstāvjus, pašvaldības un valsts struktūras, proti, atkritumu apsaimniekošanas poligonu attīstība, dalītā atkritumu vākšana – tendences otrreizējo izejvielu tirgos, bioloģiskie atkritumi un tekstila atkritumi. Atkritumu apsaimniekošanas un komunālo tehniku demonstrēja tehnikas ražotāju pārstāvji ESE Gmbh, SIA "Unimotors" un TANA OY. Semināra 1.dienā prezentēta tēma “Bioloģisko atkritumu, polimēru atkritumu un koksnes pelnu izmantošana un gala statuss”, kas ietver arī pētniecības pieteikuma rezultātus. Prezentācijas mērķis bija, iekļaujoties semināra tematikā, atspoguļot kādus ieguvumus no atkritumiem iegūtā kurināmā sagatavošanā sniedz bioloģisko atkritumu dalītā vākšana, un informēt par pelnu analīžu rezultātiem. 2.semināra dienā notika divas paneļdiskusijas – “Bioloģisko atkritumu apsaimniekošana” un „Par poligonu attīstību”. 1.paneļdiskusijas galvenais problēmjautājums – kā atgriezt apritē bioloģiskos atkritumus un kur likt galaproduktu. Secinājums – lai rastu tam risinājumu, nepieciešams definēt noteiktu standartu un kritērijus, ņemot vērā, ka „tehniskā komposta” izmantošanas iespējas ir ļoti ierobežotas. Jau šobrīd ir nepieciešams veikt bioloģisko atkritumu uzskaiti un pilnveidot uzskaites sistēmu nākotnē. Lai veicinātu bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu, būtiska nozīme ir vides izglītībai. 2. paneļdiskusijas secinājums – ir nepieciešams stiprināt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru lomu, kas atbilstoši pašvaldību deleģējumam koordinē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību reģionā. Šādu centru darbības rezultāti jau atsevišķos reģionos Latvijā rāda, ka labāka atkritumu apsaimniekošanas situācija ir tajos reģionos, kur poligons darbojas kā reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs un sadarbojas ar pašvaldībām. Semināra prezentācijas dotas SIA „Liepājas RAS” mājaslapā, kā arī tur var lasīt par semināra gaitu un secinājumiem (www.liepajasras.lv).

septembris 19 1

septembris 19 2

1.un 2.attēls. Dalība seminārā “Atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā 2020+” (foto: SIA „Liepājas RAS”) 


septembris 19 03

3.attēls. Latvijā senākā, 1989.gadā ražotā atkritumu savākšanas automašīna GAZ5314, kuru savu 75 gadu jubilejas pasākumu ietvaros apskatei piedāvāja SIA “Clean R” (foto: SIA „Liepājas RAS”)

Aktivitātes

Septembris, 2020

Septembris, 2020

Pētnieces Dr.sc.ing. Daces Āriņas ziņojuma kopsavilkums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo...
Augusts, 2020

Augusts, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2020

Maijs, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Aprīlis, 2020

Aprīlis, 2020

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Oktobris, 2019

Oktobris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Septembris, 2019

Septembris, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Junijs, 2019

Junijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
Maijs, 2019

Maijs, 2019

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...
decembris, 2018

decembris, 2018

FEI pētniece D.Āriņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pētniecības projekta “Jauktu sadzīves atkritumu materiālu optisko un enerģētisko īpašību pētījumi to sagatavošanai reģenerācijai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/221 (projekta vienošanās...

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top