ERAF logo 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. „Zinātnes pētniecības attīstība” aktivitāte 2.1.1.3 „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” apakšaktivitātes 2.1.1.3. „Zinātnes un infrastruktūras attīstība”  projekts „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”

Projektu „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” Vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/007 īsteno Rīgas Tehniskā universitāte ar sadarbības partneriem - Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts", Fizikālās enerģētikas institūts,.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2011.gada 27.decembra līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta kopējais finansējums ir 11 658 387.25 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 10 462 309.34 EUR un valsts budžeta finansējums 396 218.54 EUR.

Projekta vispārīgais mērķis izveidot EVIIT VNPC, pilnveidojot esošo aprīkojumu un ar to saistīto infrastruktūru pētniecības vajadzībām, lai sekmētu augstākā līmeņa pētniecību enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās Eiropas un starptautiskā mērogā.

Projektā plānotās aktivitātes tieši saskan ar 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes mērķiem, jo paredz zinātniskās infrastruktūras attīstību, iegādājoties zinātnisko aprīkojumu un aparatūru, renovējot ēkas, būvējot jaunas ēkas, kā arī aprīkojot zinātnisko darbinieku darba vietas. Iepriekšminētās aktivitātes nodrošinās Zinātniskās institūcijas enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās ar modernāko zinātnisko infrastruktūru.

Projekta ietvaros tiks iegādātas 48 zinātniskās iekārtas un 54 komplekti, renovētas telpas 2959,35 m2 platībā, būvētas jaunas ēkas 1670,10 m2 platībā, kā arī aprīkotas 162 darba vietas.

Fizikālās enerģētikas institūts projekta ietvaros iegādājās šādas zinātniskās iekārtas:

  1. Saules siltuma uzkrāšanas dzesēšanas sistēma un iekārtas;
  2. Dzesēšanas iekārta, kas darbojas ar saules baterijām;
  3. Neatkarīgi saules kolektoru sistēmu komplekti;
  4. Mērīšanas komplekss vēja parametru mērīšanai (komplekts);
  5. Termogravimetrijas kompleksa mērījumu, reģistrācijas un datu apstrādes bloks (komplekts)

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top