ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. „Zinātnes pētniecības attīstība” aktivitātes 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”  projekts „Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas”

Projektu „Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas” Vienošanās Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/156 īsteno Rīgas Tehniskā universitāte ar sadarbības partneriem - Fizikālās enerģētikas institūts un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 1.decembra līdz 2013.gada 31.maijam.

Projekta kopējais finansējums ir 395 439.03 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 365 781.10 EUR .

Projekta vispārīgais mērķis ir saules starojuma jeb radiācijas kā siltuma enerģijas ieguves avota izmantošanas efektivitātes paaugstināšana.

Projekta specifiskais mērķis ir saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde un būtiski uzlabotas tehnoloģijas koncentrētas saules enerģijas kolektora pārklājuma slāņu iegūšanai izstrāde.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir jāīsteno šādas aktivitātes un jāiegūst sekojoši rezultāti:

  1. pētniecība – eksperimentālās izstrādes veikšana - jaunu, inovatīvu KSE absorbcijas materiālu un to ieguves tehnoloģiju izstrādi, kas nodrošinās alternatīvā energoresursa – saules starojuma – izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu.
    Rezultāts – 1 jauns, inovatīvs KSE absorbcijas materiāla paraugs, 1 jauna materiāla ieguves tehnoloģija - emalju un sola-gēla tehnoloģija KSE kolektora daudzslāņu pārklājuma izgatavošanai, kā arī 1 būtiski uzlabota tehnoloģija materiāla ieguvei - vakumtehnoloģija KSE kolektora pārklājuma slāņu iegūšanai.
  2. pētniecisko rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
    Rezultāts – 12 starptautiski atzītas publikācijas.
  3. pētniecisko rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana. Rezultāts – izstrādāti un pieteikti 2 starptautiskie – Eiropas, patenti. Pirmā jurisdikcija – Latvijas Republika.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top