ieguldijums

Fizikālās enerģētikas institūts 2018. gada 5. februārī uzsāka īstenot projektu SEMaCs Elektroenerģijas patēriņa agregācijas  un viedās vadības kompleksie risinājumi. Nr. KC-PI-2017/87 pasākuma 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”


Projekta vadītāja - Dr.sc.ing. vadošā pētniece Irina Oļeiņikova.

Projekta zinātniskā vadītāja - Dr.sc.ing. vadošā pētniece Anna Mutule.

Projekta mērķis ir elektroenerģijas patēriņa agrigētas vadības un kontroles sistēmas izstrādē.

Pētniecības pieteikuma aktivitātes:

  1. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana.
  2. Komercializācijas stratēģijas izstrāde.
  3. Rūpnieciskie pētījumi.
  4. Rūpniecisko pētījumu nostiprināšana.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top