ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. „Zinātnes pētniecības attīstība” aktivitātes 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekts „Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma”

Projektu „Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma” Vienošanās Nr. 2010/0188/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/031 īsteno Rīgas Tehniskā universitāte ar sadarbības partneriem - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Fizikālās enerģētikas institūts.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2011.gada 1.aprīlis līdz 2013.gada 31.janvārim.

Projekta kopējais finansējums ir 501 164.35 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 463 577 EUR .

Projektā paredzēts izstrādāt autonomu uz vēja un ūdeņraža enerģiju balstītu elektroapgādes sistēmu. Šādas sistēmas 2 galvenās priekšrocības ir:

 1. tā patērē tikai atjaunojamos dabas resursus, nepiesārņojot vidi ar kaitīgiem izmešiem;
 2. tā ļauj ekonomiski apgādāt ar elektrību saimniecības, kuras atrodas nomaļās vietās tālu no kopējā elektroapgādes tīkla;
 3. to var izmantot kā elektroapgādes drošības avotu nepārtrauktās barošanas sistēmām un tehnoloģiskiem procesiem.

Projektu paredzēts sākt ar esošo tehnoloģiju izpēti un elektrotehnisko risinājumu optimālu izvēli elektroapgādes sistēmai. Tālāk paredzēts izstrādāt elektroapgādes sistēmas komponentes - 7 iekārtas ar uzlabotiem un oriģināliem tehniskajiem parametriem:

 • daudzpolu asinhrono divpusējās barošanas vēja ģeneratoru;
  maiņsprieguma – līdzsprieguma pārveidotāju;
  vidēja līdzsprieguma (600 V) pārveidotāju maiņspriegumā (220/380 V, 50 Hz);
  vadības un komunikācijas sistēmu;
  elektrolīzes iekārtu;
  ūdeņraža uzkrāšanas iekārtu;
  līdzsprieguma paaugstinošo energoelektronikas pārveidotāju.

Atbilstoši katrai iekārtai paredzēts sagatavot 7 patentu pieteikumus, no tiem sešus Latvijā, bet vienu Eiropas Patentu biroja dalībvalstīs. Nobeigumā paredzēts testēt autonomo elektroapgādes sistēmu kopumā.

Balstoties uz projekta rezultātiem, paredzēts sagatavot vairākas publikācijas starptautiski atzītos zinātniskos žurnālos un vairakkārt ziņot par pētījuma rezultātiem vispasaules zinātniskās konferencēs.

Sniedzam pamatojumu projekta atbilstībai ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta definīcijai:

 1. projekta ietvaros radītais intelektuālais īpašums būs Rīgas Tehniskās Universitātes (turpmāk - RTU) un projekta partneru – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta un Fizikālās enerģētikas institūta (turpmāk – projekta partneri) īpašumā un to citas personas īpašumā tālāk nav paredzēts nodot.
 2. Projektā radītais intelektuālais īpašums tehnoloģiju pārneses ceļā būs pieejams lietošanai ikvienam interesentam, neradot nevienam interesentam priekšrocības salīdzinājumā ar citiem.
 3. RTU un projekta partneri ir publiskas zinātniskās institūcijas, kuru pamatdarbības ir zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā. Ieņēmumus, kas iegūti, īstenojot šīs pamatdarbības, RTU un projekta partneri atkārtoti investē pamatdarbībās. Komersanti nav RTU un projekta partneru akcionāri vai dalībnieki.

Projektā paredzētās darbības atbilst RTU un projekta partneru pamatdarbībai.

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top