multee logo

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekts „Facilitating Multi-level governance for energy efficiency: multEE

multEE projekta mērķis ir uzlabot energoefektivitātes politikas plānošanas un īstenošanas saskaņotību un kvalitāti, izmantojot inovatīvas monitoringa un verificēšanas sistēmas, kā arī uzlabojot koordināciju starp dažādiem pārvaldes līmeņiem.

multEE projekts:

  • Ievieš inovatīvas augšupvērstas monitoringa un verificēšanas (M&V) sistēmas, lai nodrošinātu energoefektivitātes pasākumu rezultātu efektīvu un pareizu novērtējumu to izmantošanai turpmākajā plānošanā.
  • Uzlabo vertikālo koordināciju starp pārvaldes līmeņiem, lai izmantotu integrēto M&V sistēmu pilnu potenciālu un uzlabotu vispārējo energoefektivitātes plānošanas un īstenošanas kvalitāti.

Projekts sniedz būtisku ieguldījumu augšupvērstās („bottom-up”) novērtējuma metodoloģijas pilnveidošanai un pielietošanai, kas sekmēs Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti noteikto energoietaupījumu aprēķināšanas un ziņošanas sistēmas izveidošanu Latvijā.

Projekta vadošais partneris ir GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), konsorcija dalībnieki – Austrijas Enerģētikas Aģentūra (AEA), Atjaunojamo Enerģijas Resursu un Ietaupījumu Centrs (CRES, Grieķija), Fizikālās Enerģētikas institūts (FEI, Latvija), Enerģētikas Institūts Hrvoje Pozar (EIHP, Horvātija), Lietuvas Enerģētikas institūts (LEI), BDR Maķedonijas Enerģijas Efektivitātes Centrs (MACEF), Slovākijas Inovācijas un Enerģētikas Aģentūra (SIEA), Roskildes Universitāte (RUC, Dānija). Projekta rezultātu izplatīšanu nodrošina konsorcija partneris – Ekoloģiskais Institūts (EI, Vācija).

Latvijas specifiskās vērtības energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos iegūto enerģijas ietaupījumu novērtējumam M&V platformas ietvaros

Projektā sagatavoto politiku kopsavilkumi:

Rekomendācijas monitoringa un verifikācijas sistēmu izveidei un pielietošanai

Datu apkopošnas process augšupvērstās novērtējuma metodes pielietošanai

Rekomendācijas energoefektivitātes rīcībpolitiku koordinācijai

Ieteikumi enerģijas taupīšanas sistēmu daudzlīmeņu pārvaldības koordinācijai

Energoefektivitātes plānu un pasākumu Monitoringa un verifikācijas platformas arhitektūra un pielietošanas iespējas

Pārskats par projekta noslēguma konferenci

horizon2020 

Seventh Framework Programme logo

smart-grid-plus

nordis energy research

 

 

SAZINĀTIES AR MUMS

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top