PANTERA EIRIE logo

Eiropas pieeja enerģijas tehnoloģiju pētījumiem -  PANTERA (angl. PAN European Technology Energy Research Approach) ir programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros finansēts koordinēšanas un atbalsta projekts, kura mērķis ir iesaistīt un apvienot plaša mēroga ieinteresētas puses un veidot Eiropas mēroga pētniecības un inovāciju kopienu video tīklu, uzglabāšanas risinājumu un lokālo tīklu jomā. Projekta PANTERA ilgtermiņa mērķis ir stiprināt pētniecības un inovāciju aktivitātes gan Eiropā, gan atsevišķās mazāk iesaistītājās valstīs lai sekmētu solidaritāti un lojalitāti ceļā uz ilgtspējīgu Eiropas energosistēmas attīstību.

PANTERA projekta pamata uzdevums ir attīstīt un īstenot Eiropas Pētniecības, Inovāciju un Uzņēmējdarbības Sadarbības Platformu - EIRIE (angl. European Interconnection for Research Innovation & Entrepreneurship platform) plaša mēroga iesaistīto pušu atbalstam. EIRIE platformas mērķis ir sniegt rīkus un funkcijas lai nodrošināt pieeju pie kopienas uzkrātas pieredzes un zināšanām, nepieciešamas informācijas un datiem.

Projekta dalībnieki:

FOSS  Kipra   Projekta koordinators
IPE Latvija  Sadarbības partneris
DERlab Vācija Sadarbības partneris
RSE  Itālija  Sadarbības partneris
SINTEF  Norvēģija  Sadarbības partneris
UCD  Īrija  Sadarbības partneris
IERC  Īrija Sadarbības partneris 
TUS  Bulgārija  Sadarbības partneris
Suite5 Kipra  Sadarbības partneris

 

Īstenošanas periods: 01.01.2019 -31.12.2022 (48 mēneši)Kopējais finansējums: 3.9 milj. EUR

Vairāk par PANTERA:  https://pantera-platform.eu

Vairāk par EIRIE: https://ses.jrc.ec.europa.eu/eirie/en

Projekts ir finansēts Eiropas Savienības Pētījumu un Inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, līguma Nr. 824389

 

Flag of Europe.svgThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under GA No.: 824389

 

Go to top