flpp

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta nosaukums: Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanas eksperimentālie pētījumi un tehnoloģijas izstrāde.

Projekta numurs: lzp-2020/2-0049P

Projekta dalībnieki: 

  • Ventspils Augstskola reģ. nr. 90000362426 Vadošais partneris
  • Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona
  • “Fizikālās enerģētikas institūts” reģ. nr. 90002128912 Partneris 

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020–31.12.2021 (13 mēneši)

Projekta finansējums: EUR 100 375,00FEI projekta finansējums: EUR 28 539,60 

Projekta kopsavilkums:

Lai ūdeņradi piegādātu patērētajam, to jāiepilda tvertnēs, pirms tam saspiežot vai sašķidrinot, un pēc tam jātransportē līdz uzglabāšanas vietai. Projekta ietvarā pētīsim tikai ūdeņraža uzpildīšanas un sagatavošanas transportēšanai posmu. Projekts ir paredzēts kā lietišķs pētījums, kura mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un prasmes inovatīva tehnoloģiskā risinājuma izstrādei gāzveida ūdeņraža saspiešanai un saspiešanas tehnoloģijas prototipa izveidošanai. Piedāvātās metodes novitāte ir tā, ka risinājums, kas ir pārbaudīts citu gāzu saspiešanas procesā, tiks pielāgots ūdeņraža saspiešanai.Izstrādātajā tehnoloģijā zema spiediena ūdeņraža gāzi saspiež, piepildot cilindru ar šķidrumu un iesūknējot gāzi citā cilindrā, kur tas uzkrājas un palielina spiedienu. Šī risinājuma priekšrocība ir salīdzinoši neliels kustīgu un berzējošu daļu skaits, kā arī gāzes saspiešanas pakāpes palielināšanai tiek izmantoti divi vai vairāki saspiešanas posmi.

Projekta īstenošanas laikā paredzēts risināt šādus uzdevumus: 1) ar ūdeņraža gāzi saderīga šķidruma izvēle, ko var izmantot kā darba šķidrumu ūdeņraža saspiešanai; 2) izstrādātā tehnoloģiskā risinājuma temperatūras režīma izmaiņu izpēte gāzes saspiešanas laikā; 3) spiediena palielināšanās intensitātes izpēte atkarībā no hidrauliskā sūkņa darbības režīma; 4) jaudas un enerģijas patēriņa noteikšana noteikta tilpuma gāzes saspiešanai; 5) materiālu izvēle kompresora un tvertņu ražošanai saspiesta ūdeņraža glabāšanai ar augstu saspiešanas pakāpi 35 MP.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu sagatavota 23.03.2021.

Go to top